Afinstallerer genvejen til onlinemanualen

Hvis genvejen til den hjemmeside, hvor onlinemanualer til Canon-produkter ikke længere er nødvendige, kan du afinstallere den efter følgende procedure.
1.
Indsæt den medfølgende DVD-ROM i din computer.
2.
Klik på [Start softwareprogrammer].
Hvis DVD-ROM-menuen ikke vises, skal du klikke på "Åbn detaljer".
[+][-]
3.
Klik på [Start] for [Manual Uninstaller] i [Start softwareprogrammer] skærmen.
4.
Klik på [Næste].
Afinstallationen startes.
5.
Klik på [Afslut].
6.
Klik [Tilbage] på [Start softwareprogrammer]-skærmen.
7.
Klik på [Afslut] på opsætningsskærmen.