Copyright

Copyright CANON INC. 2016
Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, transkriberes, gemmes i et hentningssystem eller oversættes til noget sprog eller computersprog i nogen form eller med noget medie, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller andet, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon Inc.