Varemærker

Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Andre produkter og virksomhedsnavne heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.