Installation ved hjælp af en WSD-port

Her beskrives proceduren til at søge efter enheder på et netværk fra Windows og installere en printer ved hjælp af en WSD-port (Web Services on Devices).

Forudsætninger

Kontroller, at følgende betingelser er opfyldt. Fuldfør forberedelserne.
Installation ved angivelse af en inf-fil
Angiv en midlertidig port ([LPT1] osv.), og installer printerdriveren.

Procedurer

1.
Vælg [Netværk] i menuen [] (Start).
For Windows 10
Åbn [Netværk] fra Stifinder.
For Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:
Vis Charm Bar på [Skrivebord] skærmen → klik på [Indstillinger] > [Skift pc-indstillinger] > [Enheder] (eller [Pc og enheder] > [Enheder]) > [Tilføj en enhed].
2.
Højreklik på målenheden → klik på [Installer].
Den installerede enhed vises i [Enheder og printere], [Printere og faxenheder] eller [Printere] i Windows Kontrolpanel.
I Windows 10 vises den installerede enhed i [Indstillinger] > [Enheder] > [Printere og scannere] > [Printere].
BEMÆRK
Når installationen er fuldført, er ikonet for printeren, der er tilføjet efter installation og angiver den midlertidige port, unødvendigt. Ikonet slettes ved at højreklikke på det → klik på [Fjern enhed] eller [Fjern].