Vigtige sikkerhedsanvisninger

Det indhold, der beskrives i dette kapitel, omhandler forebyggelse af skader på ejendom og personskade på brugere og andre på grund af denne maskine. Før du bruger denne maskine, skal du læse dette kapitel og følge vejledningen i korrekt anvendelse af denne maskine. Udfør ikke handlinger, der ikke er beskrevet i denne vejledning. Canon er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug, som ikke er beskrevet i denne vejledning, forkert brug eller reparationer/ændringer, der ikke udføres af Canon eller en tredjepart, der er autoriseret af Canon.
0SS5-000