Annullering af kopier

Hvis du vil annullere kopiering, umiddelbart efter at du har trykket på , skal du trykke på <Annuller> på skærmen eller trykke på  på kontrolpanelet. Du kan også annullere kopiering, efter at du har kontrolleret kopistatussen.

Tryk på <Annuller> på den skærm, der vises under kopieringen

Tryk på for at annullere

Hvis skærmen viser en liste over dokumenter, når der er trykket på
Dokumenterne er scannet og venter på at blive udskrevet. Tryk på kopidokumentet for at annullere.

Brug til at annullere

  <Kopi/printjob>   <Jobstatus>   Tryk på kopidokumentet på <Stat. Kopi/printjob>-skærmen   <Annuller>  <Ja>

Kopidetaljer

Antal kopier, indstillinger og andre detaljer vises. Hvis du vil kontrollere detaljerne uden at annullere kopieringen, skal du trykke på  for at gå tilbage til hovedskærmen for kopiering.

<Annuller>

Annullerer kopiering.
0SS5-01L