Valg af farvetilstand

 
Denne maskine er udstyret med tilstanden <Automatisk farvevalg>, der genkender, om en original er i farve eller sort/hvid, og dernæst automatisk skifter mellem Fuldfarvestatus og Sortstatus. Du kan også manuelt skifte mellem tilstandene <Fuld farve> og <Sort/hvid> efter behov.
Når tilstanden <Automatisk farvevalg> er angivet, og dine originaler indeholder farvede sektioner, vil maskinen scanne dem i status Fuldfarve. Maskinen kan dog godt scanne i <Sort/hvid>, når farvesektionerne kun vises tæt på en originals kanter, eller når farven på originalen er tæt på sort eller er en lys farve. I dette tilfælde skal du skifte til tilstanden <Fuld farve>.
Når du kopierer i tilstanden <Fuld farve>, tælles sort/hvid-originaler også som farvekopier.
<Kopi>  <Farvestatus>  Tryk på farvetilstanden

<Automatisk farvevalg>

Hvis tilstanden <Automatisk farvevalg> er valgt, genkender maskinen automatisk, om originalen er i farve eller sort/hvid. Farveoriginaler bliver kopieret i statussen Fuldfarve, mens sort/hvide originaler bliver kopieret i statussen Sort.

<Fuld farve>

Tilstanden <Fuld farve> kopierer altid i farver, uanset om originalen er i farver eller i sort/hvid.

<Sort/hvid>

Tilstanden <Sort/hvid> kopierer altid i sort/hvid, uanset om originalen er i farver eller i sort/hvid.
0SS5-01S