Forstørrelse eller reducering

 
Du kan forstørre eller reducere kopier ved at bruge et forindstillet kopiforhold som f.eks. <A5->A4> eller ved at indstille et brugerdefineret kopiforhold i et interval på 1 %.
<Kopiforhold> er ikke tilgængelig, når du bruger <Kopiering af ID-kort>.
<Kopi>  <Kopiforhold>   Tryk på kopiforholdet

<Brugerdefineret forhold>

Tryk på / eller taltasterne for at angive kopiforholdet, og tryk på <Anvend>. Du kan angive et kopiforhold 25 til 400 % i intervaller på 1 %.

Forindstillet kopiforhold

Tryk på et kopiforhold.
0SS5-01U