Kopiering af flere dokumenter over på ét ark (2 på 1/4 på 1)

 
Du kan kopiere to eller fire dokumenter over på et enkelt ark i et reduceret format. Dette reducerer antallet af sider, så du kan spare på papiret.
Brug af <2 på 1>/<4 på 1> reducerer automatisk kopiforholdet (kopiforholdet vises på skærmen). Du kan øge eller yderligere reducere kopiforholdet, før du trykker på , men dokumentets kantes kopieres muligvis ikke, hvis du øger forholdet.
<2 på 1>/<4 på 1> er ikke tilgængelig, når du bruger <Kantsletning> og <Kopiering af ID-kort>.
Når du kopierer flere dokumenter over på en side, kan der blive oprettet margener i det kopierede billede.
<Kopi>  <N på 1>  <2 på 1> eller <4 på 1>  Tryk på dokumentstørrelsen på <Scanningsformat>-skærmen  På <Outputstørrelse>-skærmen skal du trykke på den papirkilde, der indeholder det papir, du vil bruge

<2 på 1>/<4 på 1>

Tryk på <2 på 1> for at kopiere to sider af et dokument på ét enkelt ark, eller tryk på <4 på 1> for at kopiere fire sider af et dokument på ét enkelt ark.

<Vælg layout>

Angiv, hvordan dokumenterne skal arrangeres på siden. Tryk på det ønskede layout.
0SS5-022