Sætsortering af kopier efter side

 
Når du forbereder flere kopier af dokumenter med flere sider, skal du indstille <Sætvis> til <Til> for at få sætsortering af kopier i fortløbende siderækkefølge. Denne funktion er nyttig ved forberedelse af materiale til møder eller præsentationer.
<Kopi>  <Sætvis>  <Til>

<Fra>

Kopierne grupperes efter side og bliver ikke sætvis sorteret. Hvis du f.eks. laver tre kopier af et dokument på fem sider, arrangeres udskrifterne i følgende siderækkefølge: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.

<Til>

Kopierne grupperes i komplette sæt i fortløbende siderækkefølge. Hvis du f.eks. laver tre kopier af et dokument på fem sider, arrangeres udskrifterne i følgende siderækkefølge: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0SS5-025