Vedhæftning af forside til pc-faxer

Du kan vedhæfte en forside til det dokument, du sender. Vælg en forside fra tre forudindstillede forsider i faxdriveren, eller opret dine egne brugerdefinerede forsider. Klik på [Help] (Hjælp) på skærmen for printerdriveren for at få flere oplysninger.
1
Åbn et dokument i et program, og vis dialogboksen for udskrivning.
Hvordan dialogboksen for udskrivning vises, er forskelligt fra program til program. Du kan få flere oplysninger i betjeningsvejledningen for det program, du bruger.
2
Vælg din faxdriver, og klik på [Print] (Udskriv).
3
Klik på [Cover Sheet] (Forside), og angiv hver enkelt indstilling.
 [Cover Sheet Attachment] (Vedhæftelse af forside)
Vælg [Different Sheet to Each Destination] (Forskelligt ark for hver destination) eller [Same Sheet to All Destinations] (Samme ark til alle destinationer).
 [Style] (Format)
Vælg en forside blandt de tre forudindstillede forsider (skabelon 1 til 3). Den valgte forsides layout vises på billedet til venstre.
 [Items to Include] (Elementer, der skal medtages)
Viser elementer, der skal medtages på forsiden. Rediger, hvordan elementerne medtages, ved at klikke på [Settings] (Indstillinger).
4
Hvis du vil indsætte et opmærksomhedsnotat, skal du vælge [Insert Attention Note] (Indsæt opmærksomhedsnotat) og vælge et notat på rullelisten [Attention Note] (Opmærksomhedsnotat).
Opmærksomhedsnotater såsom "Haster" og "Fortroligt" er tilgængelige. Du kan også angive tegn direkte i [Attention Note] (Opmærksomhedsnotat) i stedet for at vælge et notat på listen.
Du kan også tilføje kommentarer i [Comment to Include] (Kommentar, der skal medtages).
5
Klik på [Preview] (Eksempel) for at kontrollere indholdet på forsiden, og hvis alt er i orden, skal du klikke på [OK].
Hvis du vil ændre indholdet, skal du udføre trinnene fra 3 igen.
Den angivne forside er vedhæftet faxen, når faxen sendes.
0SS5-03S