Scanning fra en computer

Du kan scanne fra en computer på to måder: scanning med et program som f.eks. et billedbehandlings- eller tekstbehandlingsprogram og scanning ved hjælp af ScanGear MF.
Hvis du vil scanne med ScanGear MF, skal du først installere ScanGear MF på computeren. Installationsvejledning til MF-drivere
Scanning vha. et program
 
Du kan scanne billeder vha. et program som f.eks. et tekstbehandlings- eller billedbehandlingsprogram og indlæse billederne direkte i programmet. Det er ikke nødvendigt at genstarte programmet for at scanne.
Scanning med ScanGear MF
 
ScanGear MF er en scannerdriver, der følger med maskinen, og som bruges til scanning af dokumenter og billeder til en computer. Den gør det muligt at foretage avancerede scanningsindstillinger som f.eks. justering af farve eller mulighed for udelukkende at vælge krævede dele.
0SS5-057