Registrering af ofte anvendte scanningsindstillinger (e-mail/delt mappe/filserver)

Du kan registrere op til 18 kombinationer af destinationer og scanningsindstillinger. En scanning, der altid sendes til de samme destinationer med de samme indstillinger, kan på praktisk vis registreres som en ofte anvendt indstilling.
<Scanning>  <E-mail> eller <Fil>  Angiv destinationer  Angiv indstillinger  <Favoritindstillinger>  <Registrer>  <OK>  <Indstillinger 1> til <Indstillinger 18>  <Anvend>  <Ja>  <OK>

<Indstillinger 1> til <Indstillinger 18>

Registrér ofte anvendte kombinationer af destinationer og scanningsindstillinger som én af tilstandene. Hvis du vil redigere indstillingerne for en tilstand, der allerede er blevet registreret, skal du vælge den pågældende tilstand og trykke på <Registr./red.>.

Indstillinger

Konfigurer dine ofte anvendte indstillinger. Angivelse af detaljerede indstillinger

<Skift navn>

Du kan angive et hvilket som helst navn på op til 16 tegn.
Hvis du vil slette en registreret indstilling, skal du trykke på <Scan>  <Favoritindstillinger>  <Rediger/slet>  <Slet> tryk på indstillinger for at redigere  <Ja>.
Hvis du vil anvende en registreret indstilling, skal du trykke på <Scan>  <Favoritindstillinger>  tryk på indstillingen.
De registrerede indstillinger gemmes, også når maskinen er slukket.
Du kan ændre de detaljerede indstillinger for en ofte anvendt indstilling efter behov, når du har valgt den.
0SS5-06E