Beskyttelse af maskinen mod uautoriseret adgang

Uautoriserede tredjeparter kan forhindres i at bruge og få adgang til maskinen. Du kan implementere flere sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. styring af brugernes adgangsrettigheder, brug af firewalls og skift af portnumre.
0SS5-07U