Liste over menuen Indstilling

Denne maskine har forskellige indstillinger. Du kan foretage en detaljeret justering af indstillingerne. Gå til indstillingerne ved at trykke på <Menu>.
Du kan udskrive indstillingsmenuen som en liste for at kontrollere de aktuelle indstillinger:
0SS5-09C