Udvendigt

Aftør med jævne mellemrum maskinens udvendige side for at holde maskinen i god stand.
1
Sluk for maskinen, og tag strømstikket ud af stikkontakten.
Når du slukker maskinen, vil data, der venter på udskrivning, blive slettet. Faxdokumenter, der blev modtaget ved hjælp af funktionen Modtagelse i hukommelsen, faxmeddelelser, der venter på at blive sendt, og rapporter, der automatisk udskrives efter afsendelse og modtagelse af faxmeddelelser, slettes ikke.
2
Rengøring af det udvendige af maskinen.
Brug en blød klud, der er opvredet i vand eller i et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand.
3
Vent på, at maskinen er helt tør udvendigt.
4
Sæt strømstikket i igen, og tænd maskinen.
0SS5-0AK