Indvendigt

Hvis der kommer streger på printet, eller der mangler vilkårlige dele af det printede billede, kan det skyldes, at hovedenheden er blevet snavset indvendigt. I dette tilfælde skal du udføre automatisk rengøring af den indvendige del af hovedenheden.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Justering/vedligeholdelse>  <Rengør enhed>.
3
Tryk på <Start>.
Efter afsluttet rensning skal du prøve at printe igen.
0SS5-0AS