Rapporten Håndtering af afdelings-id'er

Når Håndterings af afdelings-id'er er aktiveret, kan du kontrollere den samlede mængde udskrifter for hvert <Afdelings-ID> ved at udskrive en rapport for Håndtering af afdelings-id'er. Ved at kontrollere det samlede antal udskrifter kan du bedre administrere dit lager af papir og toner.
<Menu>  <Leveringsrap.>  <Print liste>  <Rapport om administration af afd-ID> Kontrollér, at papirstørrelsen og -typen vist på skærmen er lagt i maskinen  <OK>  <Ja>
Eksempel:
0SS5-0CF