Liste over IPSec-politikker

Du kan kontrollere listen over navne på politikker og de IPSec-indstillinger, der er registreret i maskinen, ved at udskrive en liste over IPSec-politikker.
<Menu>  <Leveringsrap.>  <Print liste>  <IPSec-politikliste> Kontrollér, at papirstørrelsen og -typen vist på skærmen er lagt i maskinen  <OK>  <Ja>
Eksempel:
0SS5-0CK