Liste over PS/PCL-skrifttyper

Du kan kontrollere listen over tilgængelige skrifttyper for maskinen.
<Menu>  <Leveringsrap.>  <Print liste>  <PS-fontliste> eller <PCL-fontliste>  Kontrollér, at papirstørrelsen og -typen vist på skærmen er lagt i maskinen  <OK>  <Ja>
Eksempel:

Skriftdesigneksempler

Skalérbare standardfonte (PCL)
Bitmapfonte (PCL)
OCR-kode - skalérbare fonte (PCL)
PS-fonte
0SS5-0CL