Initialisering af nøgle og certifikat

Du kan gendanne indstillingerne for nøglepar og digitale certifikater. Bemærk, at alle nøglepar, du har registreret i maskinen, og certifikater (undtagen de forudinstallerede digitale certifikater) slettes efter initialisering.
Efter initialisering er funktioner, der kræver nøglepar som f.eks. TLS-krypteret kommunikation og TLS for IEEE 802.1X-godkendelse, ikke tilgængelige. Konfigurer indstillingerne for nøglepar, og aktiver funktionerne igen for at bruge dem.
<Menu>  <Indstillinger for systemadministration>  <Initialiser nøgle og certifikat>  <Ja>
0SS5-0CU