Initialisering af adressebogen

Du kan gendanne adressebogens indstillinger. Bemærk, at alle oplysninger, der er registreret i adressebogen, slettes efter initialisering.
<Menu>  <Indstillinger for systemadministration>  <Initialiser adressebog>  <Ja>
0SS5-0CW