Afinstallation af e-Manual

Du kan fjerne e-Manual fra computeren for at gendanne computeren til samme tilstand, som den var i, før e-Manual blev installeret. Etiketten på den dvd, der indeholder vejledninger, kan variere alt efter landet/området.
1
Indsæt User Software and Manuals DVD-ROM (DVD med brugersoftware og vejledninger) i cd-rom-drevet på computeren.
Vælg et sprog, og klik på [OK], hvis du bliver bedt om det.
2
Klik på [Start Software Programs] (Start softwareprogrammer).
Hvis ovenstående skærmbillede ikke vises, skal du se Visning af skærmen [Software Programs/Manuals Setup] (Installation af softwareprogrammer/vejledninger).
3
Klik på [Start] for [Manual Uninstaller] (Afinstallation af vejledning).
4
Klik på [Uninstall] (Afinstaller).
Afinstalleringen startes.
Vent et øjeblik. Processen kan tage lidt tid.
5
Klik på [Exit] (Afslut).
6
Klik på [Back] (Tilbage) [Exit] (Afslut).
0SS5-0F9