Visning af e-Manual

Symboler og markeringer
Advarsler om sikkerhed og begrænsninger samt advarsler vedr. håndtering af maskinen, nyttige tips og andre oplysninger er markeret med følgende symboler og markeringer:
 
Angiver en advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i personers død eller kvæstelse, hvis de ikke udføres korrekt. For at bevare sikkerheden i forbindelse med brugen af maskinen, bør du altid være opmærksom på disse advarsler.
 
Anvendes til en advarsel af forhold, som kan føre til personskade, hvis de givne anvisninger ikke følges til punkt og prikke. Det er vigtigt at være opmærksom på disse advarsler for at kunne bruge denne maskine på en sikker måde.
 
Angiver en handling, der skal udføres. Læs disse punkter omhyggeligt, og sørg for ikke at udføre de beskrevne handlinger.
 
Beskriver driftsbetingelser og -begrænsninger. For at betjene maskinen korrekt og undgå beskadigelse af maskinen eller andet, skal du sørge for at læse disse punkter grundigt.
 
Angiver en uddybende forklaring til en handling eller indeholder yderligere forklaringer af en fremgangsmåde.
 
Angiver nyttige funktioner eller tips til brug af maskinen.
Taster og knapper i denne vejledning
Tasterne på kontrolpanelet og knapperne på computerskærmen vises i følgende format:
Type
Eksempel
Taster på kontrolpanelet
 (Lydstyrkeindstillinger)
Indstillinger, der vises på kontrolpanelet
<Timerindstillinger>
<Angiv modtageren.>
Knapper og andre tekstgrænseflader, der vises på computerskærmen
[Preferences] (Indstillinger)
Computerskærme, der bruges i denne manual
Medmindre andet er angivet, tilhører de skærmbilleder, der er anvendt i e-Manual, imageRUNNER C1335iF. Afhængigt af dit operativsystem kan udseendet for de skærmbilleder, der er brugt i denne vejledning, variere en smule i forhold til de faktiske skærmbilleder. Desuden kan forekomsten af drivere og software variere afhængigt af versionen.
Illustrationer i denne vejledning
De illustrationer og skærmbilleder, der bruges i denne vejledning, kan være forskellige i forhold til den maskine, du faktisk anvender.
0SS5-0FC