Handelsmerken

Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
Mac is een handelsmerk van Apple Inc.
Andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren.