Installatie met een WSD-poort

In dit gedeelte wordt de procedure uitgelegd voor het zoeken naar netwerkapparaten van Windows en het installeren van een printer met een WSD (Web Services on Devices)-poort.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.
Installeren met een specifiek inf-bestand
Specificeer een tijdelijke poort ([LPT1], enz.) en installeer het printerstuurprogramma.

Procedures

1.
Selecteer [Netwerk] in het menu [] (Start).
Voor Windows 10:
[Netwerk] weergeven in Verkenner.
Voor Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:
Open de functiebalk in het scherm [Bureaublad] → klik op [Instellingen] > [Pc-instellingen wijzigen] > [Apparaten] (of [Pc & apparaten] > [Apparaten]) > [Een apparaat toevoegen].
2.
Klik met de rechtermuisknop op het doelapparaat → klik op [Installeren].
Het geïnstalleerde apparaat verschijnt in [Apparaten en printers], [Printers en faxen] of [Printere] in Windows Configuratiescherm.
In Windows 10 verschijnt het geïnstalleerde apparaat in [Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Printers].
OPMERKING
Na het voltooien van de installatie, is het na installatie toegevoegde printerpictogram dat naar de tijdelijke poort verwijst niet langer nodig. Om het pictogram te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op verwijderen → klik op [Apparaat verwijderen] of [Verwijderen].