Verbruiksartikelen

Gooi lege tonercartridges en drumeenheden niet in open vuur. Bewaar tonercartridges, drumeenheden of papier niet op een plek die wordt blootgesteld aan open vuur. Hierdoor kan de toner ontbranden, met brandwonden of brand als gevolg.
Als u per ongeluk toner knoeit of morst, veeg de toner dan op met een zachte, vochtige doek. Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u geen tonerdeeltjes inademt. Gebruik hiervoor nooit een stofzuiger die niet is beveiligd tegen stofexplosies. Anders kan de stofzuiger beschadigd raken of er kan een stofexplosie ontstaan door de statische ontlading.
Als u een pacemaker gebruikt
Drumeenheden veroorzaken een geringe magnetische flux. Als u een pacemaker gebruikt en u zich niet goed voelt, houd dan afstand van tonercartridges en neem direct contact op met uw arts.
Voorkom dat u toner inademt. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.
Voorkom dat u toner in uw ogen of uw mond krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u uw ogen of mond direct spoelen met koud water en een arts raadplegen.
Voorkom dat u toner op uw huid krijgt. Als dat toch gebeurt, moet u de toner verwijderen met zeep en koud water. Als uw huid gaat jeuken, neem dan direct contact op met een arts.
Zorg ervoor dat tonercartridges, drumeenheden en andere verbruiksartikelen buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Raadpleeg bij inslikken van toner onmiddellijk een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.
Haal tonercartridges en drumeenheden nooit uit elkaar. Het is evenmin toegestaan cartridges en drumeenheden aan te passen. Hierdoor kan de toner zich namelijk zich verspreiden en in uw ogen en mond terechtkomen.
Tonercartridges en drumeenheden bewaren
Bewaar tonercartridges op een koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht. (De aanbevolen opslagcondities zijn: temperatuur maximaal 30 °C en luchtvochtigheid minder dan 80%.)
Bewaar tonercartridges gesloten totdat deze in het apparaat worden geplaatst.
Als u de drumeenheid verwijdert uit het apparaat en langere tijd niet gaat gebruiken, moet u de beschermklep van de drum plaatsen en de drumeenheid vervolgens in de originele verpakking bewaren of omwikkelen met een dikke doek.
Bewaar tonercartridge en drumeenheden niet staand of ondersteboven. De toner wordt dan hard en kan zelfs door te schudden niet meer in de oorspronkelijke toestand worden teruggebracht.
Bewaar tonercartridges en drumeenheden niet op de volgende locaties
Een locatie die wordt blootgesteld aan open vuur
Een locatie die gedurende vijf minuten of meer wordt blootgesteld aan direct zonlicht of ander fel licht
Een locatie die wordt blootgesteld aan lucht met een zeer hoog zoutgehalte
Een locatie met corrosieve gassen, zoals uit spuitbussen of ammoniak
Een locatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid
Een locatie die wordt blootgesteld aan plotselinge veranderingen in temperatuur en/of luchtvochtigheid en waar condensvorming kan optreden
Een locatie met grote hoeveelheden stof
Een locatie die toegankelijk is voor kinderen
Wees bedacht op imitatie-toners
Houd er rekening mee dat er Canon imitatie-toners in omloop zijn. Het gebruik van imitatie-toners kan resulteren in slechte afdrukkwaliteit of prestaties van de machine. Canon is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen, ongelukken of schade als gevolg van het gebruik van imitatie-toners.
Zie canon.com/counterfeit voor meer informatie.
Beschikbaarheidsperiode van vervangende onderdelen, tonercartridges en drumeenheden
Tot een periode van ten minste zeven (7) jaar nadat dit apparaatmodel uit productie is genomen, zullen er vervangende onderdelen, tonercartridges en drumeenheden leverbaar zijn.
Verpakkingsmateriaal van drumeenheden
Bewaar het verpakkingsmateriaal van de tonercartridge en de beschermklep van de drum. U hebt deze nodig als u het apparaat gaat vervoeren.
De verpakkingsmaterialen kunnen worden gewijzigd in vorm of plaatsing, of kunnen zonder kennisgeving worden toegevoegd of verwijderd.
Toner
Controleer of de code op de voorklep van het apparaat en op de verpakking van de echte toner hetzelfde zijn.
Als op het display een melding verschijnt dat u de tonercartridge dient te vervangen, vervang de huidige tonercartridge van de aangegeven kleur dan door een nieuwe.
Toner is leverbaar in vier kleuren: zwart, cyaan, magenta en geel.
Controleer voordat u een toner bij uw Canon-dealer bestelt welke kleur u dient te vervangen. Zorg dat u de tonercartridge met de juiste kleur vervangt.
Gebruik alleen tonercartridges die voor dit apparaat bedoeld zijn.
Het gebruik van een originele toner van Canon wordt aanbevolen voor een optimale afdrukkwaliteit.
Zie Verbruiksmaterialen voor informatie over de modelnummers van de tonercartridges voor dit apparaat.
Drumeenheid
Wanneer u de drumeenheid vervangt, gebruik dan alleen drumeenheden die zijn bestemd voor gebruik met de machine. Het gebruik van de originele drumeenheid van Canon wordt aanbevolen voor een optimale afdrukkwaliteit.
Raadpleeg Verbruiksmaterialen voor informatie over de modelnummers van de drumeenheden voor dit apparaat.
Originele verbruiksartikelen
Canon ontwikkelt continu nieuwe technologieën voor Canon-toners, -cartridges en -onderdelen, specifiek ontworpen voor gebruik in Canon-multifunctionals.
Profiteer van de voordelen van optimale afdrukprestaties, optimaal afdrukvolume en hoogwaardige uitvoer, gerealiseerd door de nieuwe geavanceerde technologieën van Canon. Daarom adviseren wij u voor uw Canon MFP originele Canon verbruiksmaterialen te gebruiken.
0SJY-005