De telefoonlijn aansluiten

Sluit de telefoonlijn aan op het apparaat.
Als u eerder <Later installeren> hebt geselecteerd in het faxconfiguratiescherm (Het faxnummer en de naam van het apparaat registreren), tikt u op <Menu>  <Faxinstellingen> <Faxinstallatiegids> om dat scherm weer te geven.
1
Tik op <Volgende>.
Een van de onderstaande schermen wordt weergegeven nadat de ontvangstmodus is ingesteld (De ontvangstmodus selecteren).
2
Sluit de telefoonlijn aan op het apparaat.
Sluit het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting () van het apparaat en op de wanddoos.
Als u een telefoon of antwoordapparaat gebruikt, moet u de aansluiting voor een externe telefoon () van het apparaat gebruiken.
Als u een optionele handset gebruikt, moet u de aansluiting voor de handset () van het apparaat gebruiken.

Als u een externe telefoon met faxfuncties aansluit, moet u de telefoon instellen voor het handmatig ontvangen van faxen.
3
Tik op <Volgende> als u de telefoonlijn hebt aangesloten.
4
Tik op <Ja>.
5
Tik op <OK>.
6
Herstart de machine.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Als u de machine opnieuw opstart, wordt het type telefoonlijn automatisch ingesteld.
Als het type telefoonlijn niet automatisch wordt ingesteld
Volg de onderstaande procedure om het type telefoonlijn in te stellen. Als u niet zeker weet welk type telefoonlijn u gebruikt, neem dan contact op met uw telefoonaanbieder. <Selecteer type lijn> is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het land waarin u de machine gebruikt.
<Menu> <Faxinstellingen>  <Basisinstellingen>  <Selecteer type lijn>   selecteer het type telefoonlijn
0SJY-02H