Een voorblad toevoegen aan faxen die u verstuurt vanaf een pc

U kunt een voorblad toevoegen aan het document dat u wilt versturen. Selecteer één van de drie kant-en-klare voorbladen in het faxstuurprogramma of maak zelf een voorblad. Klik voor meer informatie op [Help] in het faxstuurprogramma.
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
2
Selecteer het faxstuurprogramma en klik op [Afdrukken].
3
Klik op [Voorblad] en geef elke instelling op.
 [Bijlage voorblad]
Selecteer [Ander blad voor elke bestemming] of [Hetzelfde blad voor alle bestemmingen].
 [Stijl]
Selecteer één van de drie vooraf gedefinieerde voorbladen (Sjabloon 1 - 3). De indeling van het geselecteerde voorblad ziet u in de afbeelding aan de linkerkant.
 [Toe te voegen items]
De items die u wilt toevoegen aan het voorblad. Klik op [Instellingen] om de items die moeten worden opgenomen, te wijzigen.
4
Als u een notitie wilt toevoegen, selecteert u [Notitie toevoegen] en kiest u een notitie in de vervolgkeuzelijst [Notitie].
U kunt kiezen uit notities zoals "Urgent" en "Vertrouwelijk". U kunt ook tekst typen in het veld [Notitie] in plaats van een standaardnotitie te selecteren in de lijst.
U kunt ook opmerkingen typen in [Toe te voegen opmerking].
5
Klik op [Voorbeeld] om de inhoud van het voorblad te controleren en klik op [OK] als u tevreden bent.
Als u de inhoud wilt wijzigen, voert u de procedure opnieuw uit vanaf stap 3.
Het opgegeven voorblad wordt aan de fax toegevoegd als deze wordt verzonden.
0SJY-03S