Scannen vanuit een programma

 
Scan het document door een programma te gebruiken. U kunt Adobe Photoshop, Microsoft Office Word of andere beeldbewerkings- en tekstverwerkingsprogramma's gebruiken. De gescande afbeelding wordt rechtstreeks in het programma geladen waardoor u de afbeelding onmiddellijk kunt bewerken of verwerken. De volgende procedure verschilt afhankelijk van het programma.
Het programma moet compatibel zijn met TWAIN of WIA*. Raadpleeg voor meer informatie de Help van uw programma.
* TWAIN is een standaard voor het verbinden van beeldinvoerapparaten, zoals scanners, met computers. WIA is een functie die een geïntegreerde standaard is in Windows.
Vanaf het bedieningspaneel
1
Plaats één of meer documenten. Documenten plaatsen

De tweede of daaropvolgende documenten worden mogelijk niet gescand of er verschijnt mogelijk een foutbericht afhankelijk van het programma. In dit geval plaatst en scant u één document tegelijk.
2
Tik op <Scannen>.
3
Tik op <Scanner op afstand>.
Vanaf een computer
4
Selecteer in het programma de optie voor het starten van het scannen.
De procedure voor het selecteren van de optie voor het starten van het scannen verschilt per programma. Raadpleeg voor meer informatie de Help van uw programma.
5
Selecteer het scannerstuurprogramma voor de machine.
Selecteer ScanGear MF of WIA. Als u ScanGear MF selecteert, kunt u geavanceerde scaninstellingen configureren.
6
Configureer de scaninstellingen.
Raadpleeg Scaninstellingen configureren in de eenvoudige modus of Scaninstellingen configureren in de geavanceerde modus voor meer informatie over ScanGear MF-scaninstellingen.
7
Klik op [Scannen].
Het scannen wordt gestart.
Als het scannen is voltooid, wordt de gescande afbeelding doorgestuurd naar een programma.
0SJY-058