Documenten rechtstreeks scannen naar een USB-geheugen

Dit gedeelte beschrijft hoe u documenten kunt scannen en deze rechtstreeks opslaan op een USB-geheugenapparaat dat op het apparaat is aangesloten. U kunt de gescande documenten opslaan in PDF-, TIFF- of JPEG-indeling.
Ondersteunde USB-geheugenapparaten
U kunt USB-geheugenapparaten met de volgende bestandssystemen gebruiken.
FAT16 (geheugencapaciteit: maximaal 2 GB)
FAT32 (geheugencapaciteit: maximaal 32 GB)
Gebruik geen niet-standaard USB-geheugenapparaten. U kunt gegevens mogelijk niet correct opslaan in bepaalde USB-geheugenapparaten.
Sluit alleen een USB-geheugenapparaat aan op het apparaat. USB-geheugenapparaten kunnen niet worden aangesloten via een USB-hub of USB-verlengkabel.
Gebruik geen USB-geheugenapparaten met speciale functies zoals ingebouwde beveiligingsfuncties.
De USB-poort van het apparaat ondersteunt USB 2.0.
Als een map op een USB-geheugenapparaat veel bestanden bevat, duurt het opslaan van gescande gegevens langer. Gebruik uw computer om overbodige bestanden te verwijderen van het USB-geheugenapparaat of verplaats bestanden naar een andere map.
1
Sluit een USB-geheugenapparaat aan op de USB-poort van de machine.
Verwijder het USB-apparaat niet terwijl er gegevens worden gelezen of weggeschreven. Voorkom eveneens schudden of schokken van het USB-apparaat of de machine. U mag het apparaat niet uitschakelen als er een bewerking wordt uitgevoerd.
2
Plaats één of meer documenten. Documenten plaatsen
3
Tik op <Scannen>.
4
Tik op <USB-geheugen>.
5
Geef de gewenste scaninstellingen op.
Gedetailleerde instellingen opgeven
Als u JPEG selecteert in <Bestandsindeling>, kan er maar één pagina worden gescand wanneer u het document op de glasplaat legt. Als u meerdere documenten tegelijk wilt scannen, moet u deze in de invoer plaatsen. Deze documenten worden dan als afzonderlijke bestanden gescand en opgeslagen. In het geval van PDF- of TIFF-bestanden kunt u meerdere documenten scannen en opslaan in één set bestanden, ongeacht of de documenten op de glasplaat worden gelegd of in de invoer.
6
Druk op .
Het scannen wordt gestart.
Als u het scannen wilt annuleren, tikt u op <Annuleren>  <Ja>.
Als u in stap 2 documenten in de documentinvoer plaatst
Als het scannen is voltooid, worden de gescande gegevens opgeslagen op het USB-geheugenapparaat.
Als u in stap 2 documenten op de glasplaat legt

Namen van mappen met gescande gegevens en bestanden
Als het scannen is voltooid, wordt er op het USB-geheugenapparaat automatisch een map gemaakt voor het opslaan van de gescande gegevens. De namen van de mappen en bestanden worden als volgt bepaald.
Mapnaam
De map "SCAN_00" wordt gemaakt en er worden maximaal 100 bestanden in de map opgeslagen. De mappen "SCAN_01" tot en met "SCAN_99" worden gemaakt wanneer de huidige map 100 bestanden bevat.
Bestandsnaam
De bestanden met scangegevens krijgen namen van "SCAN0000.XXX" tot en met "SCAN9999.XXX" (waarbij "XXX" de extensie voor de bestandsindeling is, bijvoorbeeld "JPG"). De eerste twee cijfers komen overeen met die van het mapnummer waarin de bestanden zijn opgeslagen. Het vijfde JPEG-bestand, bijvoorbeeld, dat wordt opgeslagen in de map "SCAN_01" krijgt de naam "SCAN0105.JPG".
7
Maak het USB-geheugenapparaat los van de USB-geheugenpoort.
1
Druk op .
2
Druk op .
3
Tik op <Apparaatstatus>.
4
Tik op <Geheugenmedium verwijderen>.
Wacht totdat het bericht <Het geheugenmedium kan veilig worden verwijderd.> wordt weergegeven.
5
Verwijder het USB-geheugenapparaat.
Als u altijd dezelfde scaninstellingen wilt gebruiken: De standaardinstellingen wijzigen
0SJY-05F