Een handtekeningsleutel voor het apparaat genereren

U kunt een certificaat en een handtekeningsleutel voor het apparaat genereren om aan te tonen dat een document op het apparaat is gescand. Het certificaat wordt toegevoegd wanneer een origineel wordt gescand en naar een PDF-bestand wordt geconverteerd.
Een handtekeningsleutel voor het apparaat wordt slechts eenmaal gegenereerd en kan niet worden verwijderd.
U hebt een optionele Send PDF Security Feature Set (Verzend PDF Beveiliging Set) nodig.
Het certificaat en de handtekeningsleutel voor het apparaat zijn vijf jaar geldig. Daarna dient u ze te verlengen.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Beveiligingsinstellingen] [Instellingen sleutel en certificaat].
4
Klik op [Handtekeningsleutel van het apparaat genereren...].
5
Klik op [OK].
De handtekeningsleutel voor het apparaat wordt gegenereerd.
De handtekeningsleutel voor het apparaat verlengen
1
Klik op [<Bijwerken>] rechts van Handtekeningsleutel van apparaat.
2
Klik op [OK].
0SJY-090