Overzicht van menuopties

Er zijn verschillende instellingen in dit apparaat. U kunt alle opties uitgebreid aanpassen. Tik op <Menu> om toegang te krijgen tot de opties.
U kunt een lijst afdrukken met alle instellingen om de huidige instellingen te controleren:
0SJY-09C