Paper admès

Els tipus de paper que es poden utilitzar en aquest equip es mostren a la taula següent.

Mides de paper compatibles

: Disponible   : No disponible
Mides de paper
Calaix de paper *1
Safata multiús
Impressió automàtica a doble cara *2
A4 *3*4
B5
A5
Legal (LGL) *3
Carta (LTR) *3*4
Statement (STMT)
Executive (EXEC)
Oficio *3
Oficio (Brasil) *3
Oficio (Mèxic) *3
Carta (Government) *3
Legal (Government) *3
Foolscap/foli *3
Foolscap (Austràlia) *3
Legal (Índia) *3
3 x 5 polzades
*5
Sobre núm.10 (COM10)
*6
Sobre Monarch
*5
*6
Sobre C5
*6
Sobre DL
*6
Mida de paper personalitzada
*7
*8
*9
*1Inclou el Cassette Feeding Module-AF opcional.
*2Es pot fer servir la impressió automàtica a doble cara sense substituir el paper.
*3Us permet imprimir documents d'I-Fax (Fax per Internet) rebuts.
*4Permet imprimir informes o llistes.
*5Només per a LBP623Cdw / LBP621Cw.
*6Per a LBP623Cdw / LBP621Cw, es recomana imprimir des de la safata de paper per tal d'obtenir una qualitat d'impressió òptima. Si s'imprimeix des de la ranura d'alimentació manual, els resultats d'impressió poden no ser adequats.
*7Les següents mides personalitzades estan disponibles.
LBP664Cx / LBP663Cdw: De 98,0 mm x 148,0 mm a 216,0 mm x 355,6 mm
LBP623Cdw / LBP621Cw: De 76,2 mm x 127 mm a 216,0 mm x 355,6 mm
*8L'interval de mides personalitzades de 76,2 mm x 127 mm a 216,0 mm x 355,6 mm està disponible.
*9Les següents mides personalitzades estan disponibles.
LBP664Cx / LBP663Cdw: De 176 mm x 250 mm a 216,0 mm x 355,6 mm
LBP623Cdw / LBP621Cw: De 182 mm x 257 mm a 216,0 mm x 355,6 mm

Tipus de paper compatibles

En aquest equip es pot utilitzar paper sense clor.
: Disponible   : No disponible
LBP664Cx / LBP663Cdw
Tipus de paper
Calaix de paper *1
Safata multiús
Impressió automàtica a doble cara *2
Normal 1 *3*4
61 g/m² a 74 g/m²
Normal 2 *3*4
75 g/m² a 82 g/m²
Normal 3 *3*4
83 g/m² a 90 g/m²
Normal 4
91 g/m² a 105 g/m²
Gruixut 1
106 g/m² a 119 g/m²
Gruixut 2
120 g/m² a 128 g/m²
Gruixut 3
129 g/m² a 163 g/m²
Fi 1 *3
60 g/m²
Reciclat 1 *3*4
61 g/m² a 74 g/m²
Reciclat 2 *3*4
75 g/m² a 82 g/m²
Color *3*4
61 g/m² a 74 g/m²
Tractat 1
100 g/m² a 120 g/m²
Tractat 2
121 g/m² a 150 g/m²
Tractat 3
151 g/m² a 200 g/m²
Etiquetes
Sobre *5
*1Inclou el Cassette Feeding Module-AF opcional.
*2Es pot fer servir la impressió automàtica a doble cara sense substituir el paper.
*3Us permet imprimir documents d'I-Fax (Fax per Internet) rebuts.
*4Permet imprimir informes o llistes.
*5Quan s'especifica la mida de paper personalitzada, es mostra <Sobre 1>/<Sobre 2> a la pantalla. Si la impressió no es pot realitzar correctament amb <Sobre 1> seleccionat, canvieu la selecció a <Sobre 2>.
LBP623Cdw / LBP621Cw
Tipus de paper
Calaix de paper
Ranura d'alimentació manual
Impressió automàtica a doble cara *1
Normal 1 *2*3
61 g/m² a 69 g/m²
Normal 2 *2*3
70 g/m² a 82 g/m²
Normal 3 *2*3
83 g/m² a 90 g/m²
Normal 4
91 g/m² a 105 g/m²
Gruixut 1
106 g/m² a 120 g/m²
Gruixut 2
121 g/m² a 163 g/m²
Fi 1 *2
60 g/m²
Reciclat 1 *2*3
61 g/m² a 69 g/m²
Reciclat 2 *2*3
70 g/m² a 82 g/m²
Color *2*3
61 g/m² a 69 g/m²
Tractat 1
100 g/m² a 120 g/m²
Tractat 2
121 g/m² a 150 g/m²
Tractat 3
151 g/m² a 200 g/m²
*4
Etiquetes
Sobre
*4
*1Es pot fer servir la impressió automàtica a doble cara sense substituir el paper.
*2Us permet imprimir documents d'I-Fax (Fax per Internet) rebuts.
*3Permet imprimir informes o llistes.
*4Es recomana imprimir des de la safata de paper per tal d'obtenir una qualitat d'impressió òptima. Si s'imprimeix des de la ranura d'alimentació manual, els resultats d'impressió poden no ser adequats.
551E-078