Visualització de l'Guia de l'usuari

En aquesta secció es descriuen les marques, els botons, les pantalles i altres elements que s'utilitzen a l'Guia de l'usuari. A la secció "Instruccions de seguretat importants" del manual "Posada en marxa" inclòs amb l'equip també es proporcionen advertències i precaucions. Consulteu també aquestes instruccions.
Marques
Amb les marques següents s'indiquen advertències relacionades amb la seguretat, restriccions i precaucions sobre l'ús de l'equip, consells útils i altres informacions.
Adverteix d'operacions que poden ocasionar lesions personals i, fins i tot, la mort si no es realitzen correctament. Per utilitzar aquest equip amb seguretat, pareu sempre atenció a aquestes advertències.
Precauciona d'operacions que poden ocasionar lesions personals si no es realitzen correctament. Per utilitzar aquest equip amb seguretat, pareu sempre atenció a aquestes precaucions.
Indica una operació que no es pot realitzar. Llegiu detingudament aquests punts i assegureu-vos que no dueu a terme les operacions descrites.
Indica requisits i restriccions d'ús. Llegiu aquests punts per assegurar-vos que feu funcionar l'equip correctament i, d'aquesta manera, evitareu avaries o danys en la propietat.
Indica un aclariment sobre una operació o conté explicacions addicionals per a un procediment determinat.
Indica funcions útils o consells sobre l'ús de l'equip.
Tecles i botons utilitzats en aquest manual
Les tecles del tauler de control i els botons de la pantalla de l'ordinador apareixen en el format següent:
Tipus
Exemple
Tecles del tauler de control
Paràmetres que apareixen al tauler de control
<Opcions d'energia/de temporitzador>
<Paper encallat.>
Botons i altres interfícies de text que apareixen a la pantalla de l'ordinador
[Preferències]
Es descriuen dos casos, fins i tot quan funcionen de la mateixa manera: un en què un usuari toca un botó a la pantalla del model de panell tàctil i un altre en què un usuari prem una tecla al tauler de control del model de LCD en blanc i negre. Per exemple, l'operació perquè es mostri la pantalla del <Monitor d'estat> es representa mitjançant "Premeu <Monitor estat> ()".
//(Model de LCD en blanc i negre)
,  i s'utilitzen al tauler de control per seleccionar l'element objectiu a les opcions, però les seves descripcions s'ometen a l'Guia de l'usuari. L'operació per seleccionar <XXXXX> mitjançant o i prémer es representa a l'Guia de l'usuari com es mostra a sota.
1
Seleccioneu <XXXXX>.
Pantalles de l'ordinador que s'utilitzen en aquest manual
Tret que s'indiqui el contrari, les pantalles que s'utilitzen a l'Guia de l'usuari corresponen al model LBP664Cx. En funció del model o el sistema operatiu que utilitzeu, l'aspecte de les pantalles que s'utilitzen en aquest manual pot ser lleugerament diferent del de les pantalles reals. A més, l'aparença dels controladors i el programari pot ser diferent en funció de la versió.
Il·lustracions utilitzades en aquest manual
Tret que s'indiqui el contrari, les il·lustracions que s'utilitzen a l'Guia de l'usuari corresponen al model LBP664Cx. Quan les diferències són significatives s'utilitzen diverses il·lustracions amb els noms dels models, com ara "LBPXXX / LBPXXX". Les il·lustracions del cartutx de tòner corresponen al model Canon Cartridge 055.
551E-07U