Desament d'una mida de paper personalitzada

Podeu desar fins a tres mides de paper personalitzades que feu servir amb més freqüència.
1
Seleccioneu <Opcions paper> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Desar paper personal.>.
3
Seleccioneu el número de registre.
Al model de LCD en blanc i negre, si heu seleccionat el número desat, seleccioneu <Editar>.
Eliminació d'una opció
Seleccioneu el número registrat i premeu <Eliminar>  <Sí>.
4
Especifiqueu la longitud dels costats <X> i <Y>.
Model de panell tàctil 
Seleccioneu <X> o <Y> i introduïu la longitud de cada costat amb les tecles numèriques.
Model de LCD en blanc i negre 
Executeu els passos següents en ordre: <X>  introdueix l'amplada del paper   <Y>  introdueix la longitud del paper 
Canvi del nom de visualització d'un número de registre (Model de panell tàctil)
Premeu <Nom>, introduïu el nom de visualització i premeu <Aplicar>.
5
Seleccioneu <Aplicar>.
6
Al model de LCD en blanc i negre, seleccioneu el tipus de paper.
Quant a <Lliure>
Si us cal canviar amb freqüència el paper que s'ha de carregar, establiu l'opció en <Lliure>; d'aquesta manera es redueix el nombre de passos necessaris per canviar l'opció cada vegada. Ara bé, tingueu present que aquesta opció permet que l'equip imprimeixi fins i tot si l'opció de tipus de paper del controlador de la impressora no coincideix amb el tipus de paper que realment s'ha carregat a l'equip.
Quan l'opció de tipus de paper del controlador de la impressora és [Automàtic], l'equip funciona de la mateixa manera que quan el tipus de paper és [Normal 1].
Configuració de la mida personalitzada desada
Model de panell tàctil 
Les mides de paper desades d'acord amb el procediment anterior es poden recuperar quan se selecciona <Personalitzat> a la pantalla de selecció de la mida de paper per al calaix de paper o la safata multiús.
Model de LCD en blanc i negre 
Les mides de paper desades d'acord amb el procediment anterior es mostren a la pantalla de selecció de la mida de paper per al calaix de paper o la safata multiús.
Exemple per a la safata multiús:
551E-02W