Configuració dels sons

L'equip produeix sons en diverses situacions, com ara quan es produeix un encallament de paper o un error. Podeu establir el volum de cadascun d'aquests sons individualment.
1
Visualització de la pantalla <Opcions de volum>.
Model de panell tàctil
Premeu ().
Model de LCD en blanc i negre
Seleccioneu <Menú> <Preferències> <Opcions de volum>.
2
Seleccioneu una opció.
Opció
Descripció
Acció
<To d'entrada>
So de confirmació cada vegada que es prem una tecla al tauler de control o un botó a la pantalla
Seleccioneu <Activat> (produir un to) o <Desact.> (no produir un to).
<To d'entrada no vàlida>
So que es produeix quan es porta a terme una operació de tecla no vàlida, com ara quan s'introdueix un número que està fora del rang de valors vàlid
<To reposició consumibles>
So que es produeix quan un cartutx de tòner està gairebé buit
<To d'avís>
Model de panell tàctil
Sona quan s'ha produït un problema a l'equip, com ara un callament de paper o una operació incorrecta.
Model de LCD en blanc i negre
Sona quan s'ha produït un problema a l'equip, com ara un callament de paper o una operació incorrecta, o premeu una tecla inoperable.
<To de fi de treball>
So que es produeix quan finalitza una operació com ara la impressió
<Alerta d'estalvi d'energia>
So que es produeix quan l'equip entra en mode repòs o en surt
551E-033