Comprovació de la quantitat restant de consumibles

Utilitzeu el procediment següent per comprovar la quantitat restant als cartutxos de tòner. És especialment important comprovar si cal tenir a punt un cartutx de tòner nou abans d'iniciar un treball d'impressió llarg.
<Monitor estat> ()  <Informació del dispositiu>/<Estat del dispositiu>  <Informació del cartutx>/<Nivell de cartutx>  Comprovació de la quantitat restant als cartutxos de tòner 
La quantitat restant en un cartutx de tòner indicada només s'ha de prendre com a referència i pot ser que sigui diferent de la quantitat real.
551E-06H