Visualització del valor del comptador

Podeu comprovar per separat els totals del nombre de pàgines utilitzades per a les impressions en color i en blanc i negre. El nombre d'impressions inclou les impressions fetes des d'un dispositiu de memòria i la llista, així com les impressions de dades d'ordinadors.
Model de panell tàctil
 <Compr. compta.>  Comproveu el nombre de pàgines impreses
<113: Total (Blanc i negre/Petita)>
Mostra el nombre total de pàgines impreses en blanc i negre.
<123: Total (Tot color + Monocrom/Petita)>
Mostra el nombre total de pàgines impreses en color.
<Servei supervisió> activa la comunicació amb un servidor de supervisió remota. L'execució d'aquest element permet que la informació sobre l'equip s'enviï periòdicament al servidor de supervisió remota connectat a l'equip.
<Comp.config.disp.> us permet comprovar les unitats opcionals instal·lades a l'equip.
Model de LCD en blanc i negre
 <Estat del dispositiu>  <Comprovar comptador>  Seleccioneu l'element que vulgueu comprovar  Comproveu el nombre de pàgines impreses
<113: Total (Blanc i negre/Petita)>
Mostra el nombre total de pàgines impreses en blanc i negre.
<123: Total (Tot color + Monocrom/Petita)>
Mostra el nombre total de pàgines impreses en color.
551E-06U