Establiment d'un PIN per a Remote UI (IU remot)

Podeu establir un PIN per accedir a Remote UI (IU remot). Tots els usuaris utilitzen un PIN comú.
Quan la gestió d'ID de departaments està activada, aquesta opció no és necessària. Configuració de la gestió d'ID de departaments
Per obtenir més informació sobre les funcions bàsiques que es poden realitzar en configurar l'equip des de Remote UI (IU remot), consulteu Configuració de les opcions de menú des de Remote UI (IU remot).
1
Inicieu Remote UI (IU remot) i inicieu la sessió al mode d'administrador del sistema. Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del Portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Seleccioneu [License/Other]  [Remote UI Settings].
4
Feu clic a [Edit].
5
Seleccioneu la casella [Use Remote UI Access PIN] i definiu el PIN.
[Use Remote UI Access PIN]
Si seleccioneu la casella, heu d'introduir un PIN per accedir a Remote UI (IU remot).
[Set/Change PIN]
Per establir o canviar un PIN, seleccioneu la casella i introduïu el mateix número als quadres de text [PIN] i [Confirm].
6
Feu clic a [OK].
Ús del tauler de control
També es pot accedir a les opcions de PIN d'accés a Remote UI (IU remot) a <Menú> a la pantalla Inici. <Opcions d'IU remota>
Si les <Opcions de gestió> s'han inicialitzat
El PIN d'accés de Remote UI (IU remot) també s'inicialitza. Després de la inicialització, restabliu el PIN. <Menú Inicialitzar>
551E-045