واحد اصلی

برای اطلاعات درباره اندازه و نوع کاغذ برای هر منبع کاغذ، به "کاغذ موجود" مراجعه کنید.
نوع
دسک تاپ
پشتیبانی رنگی
تمام رنگی
وضوح برای نوشتن
600 نقطه در هر اینچ ‏x‏ 600 نقطه در هر اینچ
تعداد رنگ مایه‌ها
256
موجودی کاغذ قابل قبول
اندازه های کاغذ
LBP664Cx / LBP663Cdw:
حداکثر: 216.0 میلی متر x ‏355.6 میلی متر
حداقل (کشوی کاغذ): 98.0 میلی متر x ‏148.0 میلی متر
حداقل (سینی چند منظوره): 76.2 میلی متر x ‏127.0 میلی متر
LBP623Cdw / LBP621Cw:
حداکثر: 216.0 میلی متر x ‏355.6 میلی متر
حداقل: 76.2 میلی متر x ‏127.0 میلی متر
وزن کاغذ
کشوی کاغذ: ‏60 گرم/متر مربع تا 200 گرم/متر مربع
سینی چند منظوره: ‏60 گرم/متر مربع تا 200 گرم/متر مربع
نوع کاغذ
زمان گرم شدن ‎‏*1
بعد از روشن شدن
13.0 ثانیه یا کمتر
برگشت از حالت خواب
2.0 ثانیه یا کمتر
زمان چاپ اول
(A4)
LBP664Cx / LBP663Cdw:
تمام رنگی: تقریباً 8.6 ثانیه
سیاه و سفید: تقریباً 7.7 ثانیه
LBP623Cdw / LBP621Cw:
تمام رنگی: تقریباً 10.5 ثانیه
سیاه و سفید: تقریباً 10.4 ثانیه
سرعت چاپ ‎‏*2
(A4)
LBP664Cx / LBP663Cdw:
تمام رنگی: 27 برگ/دقیقه
سیاه و سفید: 27 برگ/دقیقه
LBP623Cdw:
تمام رنگی: 21 برگ/دقیقه
سیاه و سفید: 21 برگ/دقیقه
LBP621Cw:
تمام رنگی: 18 برگ/دقیقه
سیاه و سفید: 18 برگ/دقیقه
سیستم تغذیه‌کننده کاغذ/ظرفیت ‎‏*3
LBP664Cx / LBP663Cdw:
کشوی کاغذ
250 برگ (‏80 گرم/متر مربع)/250 برگ (64 گرم/متر مربع) x 1
سینی چند منظوره
50 برگ (‏80 گرم/متر مربع)/50 برگ (64 گرم/متر مربع) x 1
LBP623Cdw / LBP621Cw:
کشوی کاغذ
250 برگ (‏80 گرم/متر مربع)/250 برگ (64 گرم/متر مربع) x 1
شیار تغذیه دستی
1 برگ
سیستم خروجی کاغذ/ظرفیت ‎‏*3
LBP664Cx / LBP663Cdw:
سینی خروجی
150 برگ (‏75 گرم/متر مربع)
LBP623Cdw / LBP621Cw:
سینی خروجی
100 برگ (‏60 گرم/متر مربع تا 90 گرم/متر مربع)
منبع نیرو
LBP664Cx / LBP663Cdw:
‏220 ولت - 240 ولت برق متناوب، 3.3 آمپر، 50 هرتز/60 هرتز
LBP623Cdw / LBP621Cw:
‏220 ولت - 240 ولت برق متناوب، 2.4 آمپر، 50 هرتز/60 هرتز
مصرف برق ‎‏*1
LBP664Cx / LBP663Cdw:
حداکثر مصرف برق
1,360 وات یا کمتر
در مدت حالت خواب
تقریباً ‏0.6 وات (اتصال USB)
تقریباً ‏0.6 وات (اتصال LAN سیم دار)
تقریباً ‏0.6 وات (اتصال LAN بی سیم)
با برق اصلی خاموش شده
‏0.3 وات یا کمتر
LBP623Cdw / LBP621Cw:
حداکثر مصرف برق
‏850 وات یا کمتر
در مدت حالت خواب
تقریباً ‏0.8 وات (اتصال USB)
تقریباً ‏0.8 وات (اتصال LAN سیم دار)
تقریباً ‏0.8 وات (اتصال LAN بی سیم)
با برق اصلی خاموش شده
0.1 وات یا کمتر
ابعاد
(طول x عرض x عمق)
LBP664Cx:
476 میلی متر ‏x‏ 469 میلی متر ‏x‏ 379 میلی مت
LBP663Cdw:
437 میلی متر ‏x‏ 469 میلی متر ‏x‏ 313 میلی مت
LBP623Cdw / LBP621Cw:
430 میلی متر ‏x‏ 418 میلی متر ‏x‏ 287 میلی مت
وزن
LBP664Cx:
واحد اصلی ‎‏*4
تقریباً ‏19.0 کیلوگرم
مواد مصرفی
LBP663Cdw:
واحد اصلی ‎‏*4
تقریباً ‏18.5 کیلوگرم
مواد مصرفی
LBP623Cdw:
واحد اصلی ‎‏*4
تقریباً ‏14.0 کیلوگرم
مواد مصرفی
LBP621Cw:
واحد اصلی ‎‏*4
تقریباً ‏12.8 کیلوگرم
مواد مصرفی
فضای نصب
(عرض x عمق)
به "‏آغاز به کار" مراجعه کنید
ظرفیت حافظه
RAM: 1 گیگابایت
شرایط محیطی
دما: 10 درجه سانتی گراد تا 30 درجه سانتی گراد
رطوبت: 20 تا 80 درصد رطوبت نسبی (بدون قطرات آب)
‎‏*1ممکن است بسته به محیط و شرایطی که دستگاه استفاده می‌شود فرق داشته باشد.
‎‏*2سرعت چاپ بر اساس آزمایش داخلی با استفاده از اندازه کاغذ A4 چاپ شده با نسبت چاپ 100% نسبت به ابعاد اصلی روی یک کاغذ یک طرفه اندازه گیری می‌شود. آزمایش داخلی شامل چاپ متوالی موارد مشابه روی یک کاغذ ساده است. سرعت چاپ ممکن است بسته به نوع کاغذ، اندازه کاغذ یا جهت تغذیه‌کننده کاغذ متفاوت باشد.
ممکن است دستگاه برای تنظیم شرایط چاپ مانند کنترل دما در واحدی خاص یا محدود کردن تأثیر روی کیفیت تصویر در طی چاپ متوالی، به‌طور خودکار موقتاً‌ متوقف یا کند شود.
‎‏*3ممکن است بسته به محیط چاپ و کاغذ مورد استفاده فرق داشته باشد.
‎‏*4کارتریج‌های تونر به حساب آورده نشده است.
551Y-077