صفحه <Status Monitor>

زمانی که <Status Monitor> () را فشار دهید، صفحه‌ای ظاهر می‌شود که می‌توانید روند پیشرفت اسناد و همینطور وضعیت دستگاه و اطلاعات تنظیمات شبکه را بررسی کنید.

صفحه <Status Monitor> از ‏مدل صفحه لمسی

<Error Information/Notification>

جزئیات خطاهای روی داده را نشان می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین به "عیب یابی (FAQ)" مراجعه کنید.

<Device Information>

وضعیت دستگاه را نمایش می‌دهد.
<Paper Information>
نشان می دهد آیا کاغذ در هر منبع کاغذ بارگذاری شود.
<Cartridge Information>
مقدار تونر باقیمانده را در کارتریج های تونر نشان می دهد. ممکن است قبل از تمام شدن تونر، سایر بخش های داخلی به پایان عمر خود برسند.
<Secure Print Memory Usage>
مقدار حافظه ای را که در حال حاضر برای ذخیره داده های سند امن استفاده می شود نشان می دهد. چاپ سند ایمن شده با PIN (چاپ ایمن)
<Version Information>
اطلاعات نسخه میان افزار را نشان می دهد.
<Serial Number>
شماره سریال دستگاه را نشان می دهد.

وضعیت و گزارشات اسناد چاپ شده و دریافت شده

وضعیت فعلی مورد انتخابی را نشان می دهد. صفحه <Print Job> به عنوان مثال در زیر نشان داده می شود.

<Network Information>

تنظیمات شبکه مانند آدرس IP دستگاه و وضعیت مانند شرایط ارتباطات LAN بی سیم را نشان می دهد. مشاهده تنظیمات شبکه

آدرس IP

آدرس IPv4 دستگاه را نشان می‌دهد.
می‌توانید وضعیت نشان دادن آدرس IP روی صفحه <Status Monitor> را با تنظیم <Display IP Address> مشخص کنید. <Display IP Address>

<Rmv. Mem. Media>

برای جدا کردن ایمن دستگاه حافظه USB استفاده می شود. این فقط زمانی نشان داده می شود که دستگاه حافظه USB به دستگاه وصل شود. جدا کردن دستگاه حافظه USB

صفحه <Status Monitor> از ‏مدل LCD سیاه و سفید

آدرس IP

آدرس IPv4 دستگاه را نشان می‌دهد.
می‌توانید وضعیت نشان دادن آدرس IP روی صفحه <Status Monitor> را با تنظیم <Display IP Address> مشخص کنید. <Display IP Address>

<Error Information/Notification>

جزئیات خطاهای روی داده را نشان می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر، در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین به "عیب یابی (FAQ)" مراجعه کنید.

<Device Status>

وضعیت دستگاه را نمایش می‌دهد.
<Paper Information>
نشان می دهد آیا کاغذ در هر منبع کاغذ بارگذاری می شود.
<Cartridge Level>
مقدار تونر باقیمانده را در کارتریج های تونر نشان می دهد. ممکن است قبل از تمام شدن تونر، سایر بخش های داخلی به پایان عمر خود برسند.
<Remove Memory Media>
برای جدا کردن ایمن دستگاه حافظه USB استفاده می شود. این فقط زمانی نشان داده می شود که دستگاه حافظه USB به دستگاه وصل شود. جدا کردن دستگاه حافظه USB
<Check Counter>
اطلاعات کلی جداگانه برای نتایج چاپ رنگی و سیاه و سفید را نشان می دهد. مشاهده مقدار شمارش
<Secure Print Memory Usage>
مقدار حافظه ای را که در حال حاضر برای ذخیره داده های سند امن استفاده می شود نشان می دهد. چاپ سند ایمن شده با PIN (چاپ ایمن)
<Version Information>
اطلاعات نسخه میان افزار را نشان می دهد.
<Serial Number>
شماره سریال دستگاه را نشان می دهد.

وضعیت و گزارش‌های اسناد چاپ شده و دریافت شده

وضعیت فعلی مورد انتخابی را نشان می دهد. صفحه <Print Job Status> به عنوان مثال در زیر نشان داده می شود.

<Network Information>

تنظیمات شبکه مانند آدرس IP دستگاه و وضعیت مانند شرایط ارتباطات LAN بی سیم را نشان می دهد. مشاهده تنظیمات شبکه
551Y-027