طرف عقب

LBP664Cx / LBP663Cdw / LBP623Cdw
LBP621Cw

درپوش عقب

موقع برداشتن کاغذهای گیر کرده درپوش عقب را باز کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین به "عیب یابی (FAQ)" مراجعه کنید.

برچسب رده بندی

برچسب، شماره سریال را نشان می‌دهد که زمان درخواست برای دستگاه لازم است. برای کسب اطلاعات بیشتر، در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین به "عیب یابی (FAQ)" مراجعه کنید.

سوکت برق

سیم برق را وصل کنید.

درگاه USB (برای اتصال دستگاه USB) (LBP664Cx)

از این درگاه برای اتصال دستگاه هایی مانند صفحه کلید USB شخص ثالث استفاده کنید.

درگاه USB (برای اتصال رایانه)

زمان اتصال رایانه و دستگاه یک کابل USB وصل کنید.

درگاه LAN

زمان اتصال دستگاه به یک روتر LAN بی سیم و سایر موارد، یک کابل LAN وصل کنید. اتصال به LAN سیم دار
551Y-01R