پانل عملیات

پانل عملیات ‏مدل صفحه لمسی

زاویه پانل عملیات قابل تنظیم است. آن را روی زاویه تنظیم کنید که بتوانید به راحتی پانل را مشاهده کنید. تنظیم زاویه

نمایشگر

می توانید روند عملیات دستگاه و وضعیت خطا را مشاهده کنید. نمایشگر یک پانل لمسی است، برای همین می توانید تنظیمات را از طریق لمس مستقیم صفحه تعیین کنید.
صفحات اصلی
عملیات اصلی

میزان صدا کلید

برای تنظیم میزان صدا فشار دهید. تنظیم صداها

کلید ذخیره کننده انرژی

برای قرار دادن دستگاه در حالت خواب فشار دهید. زمانی که دستگاه در حالت خواب باشد این کلید به رنگ سبز درمی آید. برای خروج از حالت خواب دوباره این کلید را فشار دهید. ورود به حالت خواب

نشانگر داده

هنگامی که یک عملیات مانند انتقال یا چاپ داده در حال انجام است، چشمک می زند. زمانی که اسناد در انتظار پردازش باشند، روشن می شود.

نشانگر خطا

زمانی که خطایی مانند گیر کردن کاغذ روی می دهد، چشمک می زند یا روشن می شود.

خانه کلید

برای نشان دادن صفحه Home فشار دهید، تا به منوی تنظیمات و عملکردهایی مانند چاپ رسانه حافظه و چاپ ایمن دسترسی داشته باشید.
صفحه Home
سفارشی سازی صفحه Home

کلید Stop

برای لغو چاپ و سایر عملیات ها فشار دهید.

علامت ‏‏NFC (ارتباط حوزه نزدیک) 

همینطور می توانید از عملکردهایی مانند چاپ از طریق حرکت دادن یک دستگاه همراه با Canon PRINT Business نصب شده در آن در بالای این علامت نیز استفاده کنید. اتصال به دستگاه های همراه
تنظیم زاویه
زمانی که نمی توانید نمایشگر صفحه لمسی را مشاهده کنید، زاویه پانل عملیات را تنظیم کنید.

پانل عملیات ‏مدل LCD سیاه و سفید

نمایشگر

می توانید عملیات و وضعیت خطای این دستگاه، مقدار باقیمانده کارتریج تونر و سایر شرایط را مشاهده کنید. صفحات اصلی

کلید خانه

برای نشان دادن صفحه Home فشار دهید، تا به منوی تنظیمات و عملکردهایی مانند چاپ رسانه حافظه و چاپ ایمن دسترسی داشته باشید. صفحه Home

کلید بازگشت

برای برگشت به صفحه قبلی، فشار دهید. اگر زمان تعیین تنظیمات این کلید را فشار دهید، تنظیمات اعمال نمی شود و نمایشگر به صفحه قبلی برمی گردد.

کلیدهای عددی (کلیدهای [9]-[0])

برای وارد کردن اعداد و متن فشار دهید. وارد کردن متن در ‏مدل LCD سیاه و سفید

کلید [*]

برای عوض کردن نوع متنی که وارد می شود فشار دهید.

نشانگر داده

هنگامی که یک عملیات مانند انتقال یا چاپ داده در حال انجام است، چشمک می زند. زمانی که اسناد در انتظار پردازش باشند، روشن می شود.

نشانگر خطا

زمانی که خطایی مانند گیر کردن کاغذ روی می دهد، چشمک می زند یا روشن می شود.

کلید صرفه جویی در انرژی

برای قرار دادن دستگاه در حالت خواب فشار دهید. زمانی که دستگاه در حالت خواب باشد این کلید به رنگ سبز درمی آید. برای خروج از حالت خواب دوباره این کلید را فشار دهید. ورود به حالت خواب

کلید مانیتور وضعیت

برای بررسی وضعیت چاپ، برای مشاهده تاریخچه استفاده یا برای مشاهده تنظیمات شبکه مانند آدرس IP دستگاه فشار دهید. همینطور می توانید وضعیت دستگاه مانند باقیمانده کاغذ و باقیمانده کارتریج تونر یا اگر خطایی روی می دهد را نیز بررسی کنید. صفحه <Status Monitor> از ‏مدل LCD سیاه و سفید

کلید [ID]

بعد از وارد کردن شناسه و PIN برای ورود زمانی که مدیریت شناسه بخش فعال است، آن را فشار دهید. بعد از اینکه از دستگاه استفاده کردید، این کلید را دوباره فشار دهید تا خارج شوید. ورود به دستگاه

کلید پاک کردن

برای حذف اعداد و متن وارد شده فشار دهید.

کلید توقف

برای لغو چاپ و سایر عملیات ها فشار دهید.

کلید [#]

برای وارد کردن نمادهایی مانند "@" یا "/" فشار دهید.

کلید []

زمان انجام تنظیمات، برای برگشت به صفحه قبلی، فشار دهید. زمان وارد کردن اعداد، برای حرکت دادن مکان نما به چپ فشار دهید.

کلید []

زمان تعیین تنظیمات، برای انتخاب موردی که درست بالای مورد انتخاب شده فعلی قرار دارد فشار دهید. هنگام تغییر مقادیر تنظیم، برای افزایش مقدار فشار دهید.

کلید []

زمان انجام تنظیمات، برای رفتن به صفحه بعد، فشار دهید. زمان وارد کردن اعداد، برای حرکت دادن مکان نما به راست فشار دهید.

کلید []

زمان تعیین تنظیمات، برای انتخاب موردی که درست زیر مورد انتخاب شده فعلی قرار دارد فشار دهید. هنگام تغییر مقادیر تنظیم، برای کاهش مقدار فشار دهید.

کلید []

برای اعمال تنظیمات یا جزئیات تعیین شده فشار دهید.
551Y-01X