ثبت یک اندازه کاغذ سفارشی

می توانید تا سه اندازه کاغذ سفارشی که اغلب استفاده می شود را ثبت کنید.
1
<Paper Settings> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home
2
<Register Custom Paper> را انتخاب کنید.
3
شماره ثبت را انتخاب کنید.
در ‏مدل LCD سیاه و سفید، اگر شماره ثبت شده را انتخاب کرده باشید، به انتخاب <Edit> ادامه دهید.
حذف یک تنظیم
شماره ثبت‌شده را انتخاب کنید، و سپس <Delete>‏  <Yes> را انتخاب کنید.
4
طول طرف <X> و طرف <Y> را تعیین کنید.
 ‏مدل صفحه لمسی
<X> یا <Y> را انتخاب کنید و طول هر طرف را با استفاده از کلیدهای عددی وارد کنید.
 ‏مدل LCD سیاه و سفید
مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید: <X>‏  عرض کاغذ را وارد کنید   <Y>‏  طول کاغذ را وارد کنید 
تغییر نام نمایشی برای شماره ثبت‌شده (‏مدل صفحه لمسی)
<Name> را انتخاب کنید، نام نمایشی را وارد کنید و سپس <Apply> را انتخاب کنید
5
<Apply> را انتخاب کنید.
6
در ‏مدل LCD سیاه و سفید، به انتخاب نوع کاغذ ادامه دهید.
درباره <Free>
اگر اغلب نیاز دارید کاغذ بارگذاری شده را تغییر دهید، روی <Free> تنظیم کنید؛ اینکار هر بار تعداد مراحل مورد نیاز برای تغییر تنظیمات را کاهش می دهد. با این وجود، توجه داشته باشید که این تنظیم به دستگاه اجازه می‌دهد تا چاپ انجام دهد، حتی اگر عدم تطابقی بین تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر وجود داشته باشد و نوع کاغذ در واقع در دستگاه بارگیری می‌شود.
زمانی که تنظیم نوع کاغذ در درایور چاپگر [Auto] است، دستگاه مانند زمانی عمل می کند که نوع کاغذ [Plain 1] می باشد.
تنظیم بر روی اندازه سفارشی ثبت شده
 ‏مدل صفحه لمسی
اندازه های کاغذی که در روش بالا ثبت شدند زمان انتخاب <Custom> در صفحه انتخاب اندازه کاغذ برای کشوی کاغذ یا سینی چند منظوره قابل فراخوانی هستند.
 ‏مدل LCD سیاه و سفید
اندازه های کاغذی که در روش بالا ثبت شدند در صفحه انتخاب اندازه کاغذ برای کشوی کاغذ یا سینی چند منظوره نشان داده می شوند.
مثالی برای سینی چند منظوره:
551Y-02W