تمیز کردن قطعه تثبیت

اگر قطعه تثبیت کثیف باشد، ممکن است مورد چاپی لکه دار شود. برای تمیز کردن قطعه تثبیت، روش زیر را انجام دهید. توجه داشته باشید نمی توانید زمانی که دستگاه اسنادی منتظر چاپ دارد به تمیز کردن قطعه تثبیت بپردازید. برای تمیز کردن قطعه تثبیت، به A4 ساده یا کاغذ اندازه Letter نیاز دارید. در کشوی کاغذ یا سینی چند منظوره قبل از انجام روش زیر کاغذ قرار دهید. بارگذاری کاغذ
قبل از تمیزکاری، مطمئن شوید که مقدار کافی در کارتریج تونر باقیمانده است. بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی

برای LBP664Cx / LBP663Cdw

دو روش برای تمیزکاری وجود دارد که باید بسته به چگونگی لکه‌دار شدن کاغذ، از بین آنها انتخاب کنید. برای تمیز کردن قطعه تثبیت، ابتدا ‎‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎‎/‎‎<Clean Fix. Assbl. (Rdc. Back Side Stain)‎>‎‎ را انجام دهید. اگر نتیجه نگرفتید، سپس <Clean Fixing Assembly> را امتحان کنید.

Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)

اگر حدود یک ساعت پس از تکمیل جلسه چاپ قبلی تمیزکاری انجام شود، تأثیرگذارتر خواهد بود.
همچنین، می‌توانید به‌گونه‌ای پیکربندی کنید که تمیزکاری به‌طور خودکار با زمان‌بندی مؤثر انجام شود. ‎<Auto Clean Fixing Assembly>‎
1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home
2
<Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance> را انتخاب کنید.
3
‎‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎‎/‎‎<Clean Fix. Assbl. (Rdc. Back Side Stain)‎>‎‎ را انتخاب کنید.
4
بررسی کنید که اندازه و نوع کاغذ نمایش‌داده‌شده در نمایشگر در دستگاه بارگذاری شده باشد.
5
<OK>‏  <Start> را انتخاب کنید.
در ‏مدل LCD سیاه و سفید، را فشار دهید.
تمیز کردن شروع می‌شود. زمانی که پیامی ظاهر می‌شود و اعلام می‌کند تمیز کردن کامل است، را برای برگشت به صفحه Home فشار دهید.
وقتی ‎‎<Clean Fixing Assembly (Reduce Paper Back Side Stain)‎>‎‎/‎‎<Clean Fix. Assbl. (Rdc. Back Side Stain)‎>‎‎ کامل شد، کاغذ سفیدی خارج می‌شود. اگر علائم بهبود پیدا نکردند، در این صورت <Clean Fixing Assembly> را انجام دهید.

Clean Fixing Assembly

1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home
2
<Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance> را انتخاب کنید.
3
<Clean Fixing Assembly> را انتخاب کنید.
4
بررسی کنید که اندازه و نوع کاغذ نمایش‌داده‌شده در نمایشگر در دستگاه بارگذاری شده باشد.
5
<OK>‏  <Start> را انتخاب کنید.
در ‏مدل LCD سیاه و سفید، را فشار دهید.
تمیز کردن شروع می شود. زمانی که پیامی ظاهر می شود و اعلام می کند تمیز کردن کامل است، را برای برگشت به صفحه Home فشار دهید.
زمانی که <Clean Fixing Assembly> کامل شود، یک صفحه با الگوی چاپ شده خارج می شود.

برای LBP623Cdw / LBP621Cw

Clean Fixing Assembly

1
<Menu> در صفحه Home را انتخاب کنید. صفحه Home
2
<Adjustment/Maintenance>‏  <Maintenance> را انتخاب کنید.
3
<Clean Fixing Assembly> را انتخاب کنید.
4
بررسی کنید که اندازه و نوع کاغذ نمایش‌داده‌شده در نمایشگر در دستگاه بارگذاری شده باشد.
5
<OK>‏  <Start> را انتخاب کنید.
در ‏مدل LCD سیاه و سفید، را فشار دهید.
تمیز کردن شروع می شود. زمانی که پیامی ظاهر می شود و اعلام می کند تمیز کردن کامل است، را برای برگشت به صفحه Home فشار دهید.
زمانی که <Clean Fixing Assembly> کامل شود، یک صفحه با الگوی چاپ شده خارج می‌شود.
551Y-06C