مواد مصرفی

قسمت زیر راهنمایی برای زمان تقریبی تعویض مواد مصرفی استفاده شده در دستگاه است. مواد مصرفی را از فروشنده مجاز محلی Canon خریداری کنید. هنگام ذخیره و استفاده از مواد مصرفی اقدامات احتیاطی ایمنی و بهداشت را رعایت کنید. برای کیفیت چاپ مطلوب، استفاده از تونر، کارتریج و قطعات اصلی Canon توصیه می شود.
برای استفاده و نگهداری از مواد مصرفی، اقدامات احتیاطی در "‏آغاز به کار" ارائه شده برای این محصول را رعایت کنید.
بسته به محیط نصب، اندازه کاغذ چاپ یا نوع سند اصلی، ممکن است لازم باشد قبل از پایان عمر تقریبی مواد مصرفی آنها را عوض کنید.
مشخص کردن زمان خاموش شدن خودکاری که کمتر از تنظیم پیش فرض باشد (4 ساعت) ممکن است عمر کارتریج های تونر را کم کند.

کارتریج های تونر

کارتریج های تونر تأمین شده
بازده میانگین و وزن کارتریج تونر ارائه شده با دستگاه در زیر نشان داده شده است.
 LBP664Cx / LBP663Cdw
سیاه
بازده میانگین *
1,200 برگ
وزن
تقریباً ‏2.2 کیلوگرم
Y (زرد)، M (ارغوانی) و C (سبزآبی)
بازده میانگین *
1,200 برگ
وزن
تقریباً ‏2.2 کیلوگرم
 LBP623Cdw / LBP621Cw
سیاه
بازده میانگین *
910 برگ
وزن
تقریباً ‏2.1 کیلوگرم
Y (زرد)، M (ارغوانی) و C (سبزآبی)
بازده میانگین *
680 برگ
وزن
تقریباً ‏2.1 کیلوگرم
کارتریج های تونر تعویضی
برای کیفیت چاپ مطلوب، استفاده از کارتریج های تونر اصلی Canon توصیه می شود.
 LBP664Cx / LBP663Cdw
کارتریج تونر اصلی Canon
بازده میانگین و وزن کارتریج تونر
‏Canon Cartridge 055 Black (مشکی)
بازده میانگین*
2,300 برگ
وزن
تقریباً ‏2.2 کیلوگرم
‏Canon Cartridge 055 Yellow (زرد)
‏Canon Cartridge 055 Magenta (سرخ)
‏Canon Cartridge 055 Cyan (آبی)
بازده میانگین*
2,100 برگ
وزن
تقریباً ‏2.2 کیلوگرم
‏Canon Cartridge 055 H Black (مشکی)
بازده میانگین*
7,600 برگ
وزن
تقریباً ‏2.6 کیلوگرم
‏Canon Cartridge 055 H Yellow (زرد)
‏Canon Cartridge 055 H Magenta (سرخ)
‏Canon Cartridge 055 H Cyan (آبی)
بازده میانگین*
5,900 برگ
وزن
تقریباً ‏2.6 کیلوگرم
 LBP623Cdw / LBP621Cw
کارتریج تونر اصلی Canon
بازده میانگین و وزن کارتریج تونر
‏Canon Cartridge 054 Black (مشکی)
بازده میانگین*
1,500 برگ
وزن
تقریباً ‏2.1 کیلوگرم
‏Canon Cartridge 054 Yellow (زرد)
‏Canon Cartridge 054 Magenta (سرخ)
‏Canon Cartridge 054 Cyan (آبی)
بازده میانگین*
1,200 برگ
وزن
تقریباً ‏2.1 کیلوگرم
‏Canon Cartridge 054 H Black (مشکی)
بازده میانگین*
3,100 برگ
وزن
تقریباً ‏2.2 کیلوگرم
‏Canon Cartridge 054 H Yellow (زرد)
‏Canon Cartridge 054 H Magenta (سرخ)
‏Canon Cartridge 054 H Cyan (آبی)
بازده میانگین*
2,300 برگ
وزن
تقریباً ‏2.2 کیلوگرم
* هنگام چاپ کاغذ با اندازه A4 با تنظیم تراکم پیش فرض، بازده میانگین بر اساس "ISO/IEC 19798" است (استاندارد جهانی مربوط به روش تعیین بازده کارتریج تونر است که توسط ISO [سازمان بین‌المللی استانداردسازی] منتشر شده و مربوط به چاپگرهای برقی تک رنگ و دستگاه‌های چندکاره است که حاوی اجزای چاپگری است).
مراقب کارتریج های تونر تقلبی باشید
لطفا توجه داشته باشید که کارتریج های تونر تقلبی با مارک Canon در بازار موجود است. استفاده از این کارتریج های تونر تقلبی باعث افت کیفیت چاپ و کاهش بازده دستگاه می شود. Canon در مورد هرگونه کارکرد نادرست، اتفاق، یا خسارت ایجاد شده در اثر استفاده از کارتریج تونر تقلبی مسئولیتی نمی پذیرد.
برای اطلاعات بیشتر، به این قسمت مراجعه کنید global.canon/ctc.
زمان تعویض کارتریج های تونر، به تعویض کارتریج تونر مراجعه کنید.
551Y-06X