جابجا کردن دستگاه

دستگاه سنگین است. زمان جابجا کردن دستگاه و جهت اجتناب از آسیب، رو های زیر را دنبال کنید و همینطور قبل از اینکار بخش اقدامات احتیاطی را مطالعه نمایید. دستورالعمل های مهم ایمنی
1
دستگاه و رایانه را خاموش کنید.
زمانی که دستگاه را خاموش می کنید، داده ای که منتظر چاپ است حذف می شود.
2
به ترتیب عددی و طبق شکل زیر، کابل ها و سیم را جدا کنید.
اتصال کابل هایی با "*" بستگی به محیط شما دارد.
 دوشاخه برق
 سیم برق
 صفحه کلید USB*
 کابل USB*
 کابل LAN*
3
زمان انتقال دستگاه در یک مسیر طولانی، کارتریج های تونر را خارج کنید. روش تعویض کارتریج تونر
4
کشوی کاغذ را بیرون بکشید تا متوقف شود و سپس با بالا آوردن بخش جلویی، آن را بیرون بیاورید.
5
همه درپوش های باز و سینی چند منظوره را ببندید و دستگاه را به مکان جدید انتقال دهید.
دستگاه سنگین است (واحد اصلی). اگر از LBP664Cx / LBP663Cdw استفاده می کنید، دقت کنید دستگاه را با کم دو یا تعداد بیشتری از افراد جابجا کنید.
دسته‌های بلند کردن را نگه دارید و با آنها دستگاه را بلند کنید. اگر cassette feeding module اختیاری را وصل کرده‌اید، cassette feeding module را روی کف قرار دهید و بعد از جابجا کردن واحد اصلی دستگاه آن را جابجا کنید.
LBP664Cx / LBP663Cdw
LBP623Cdw / LBP621Cw
6
با دقت دستگاه را در محل نصب جدید قرار دهید.
برای اطلاعات مربوط به نحوه نصب دستگاه بعد از جابجا کردن، به "‏آغاز به کار" مراجعه کنید. دفترچه های راهنما و محتویات آنها
551Y-06J