Poznámky a upozornění týkající se instalace

Při instalaci dávejte pozor na následující položky.
Pokud se zobrazí obrazovka vyžadující povolení změn v počítači, povolte změny pomocí účtu správce.
Pokud se zobrazí obrazovka Zabezpečení systému Windows s informací, že nelze ověřit vydavatele ovladače, povolte instalaci.
Pokud se při získávání informací o ovladači prostřednictvím služby Canon Driver Information Assist Service zobrazí upozornění týkající se blokování bránou Windows Firewall, toto blokování odstraňte.
Pokud k instalaci ovladače používáte instalační program, můžete stávající ovladače aktualizovat současně s instalací nového ovladače.