Informace o souboru Readme

Omezení a opatření ohledně instalace nebo používání ovladačů jsou popsána v souboru Readme.
Soubor Readme je uložen ve složce balíčku pod následujícím názvem.
Readme_cs-CZ.hta
Pokud instalaci provádíte pomocí instalátoru, můžete se na soubor Readme také odkazovat při výběru možnosti [Instalace tiskárny].